• VN
  • EN
    • VI
    • EN

Chúng tôi sẽ có mặt tại Ambiente 2023

05/10/2022 - 09:47

Chúng tôi sẽ có mặt tại Ambiente 2023.
Ghé thăm chúng tôi tại Gian hàng 10.1 D05, Messe Frankfurt.
Ngày : 03 - 06 tháng 2 năm 2023 (Thời gian: 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều)
Ngày : 07 tháng 2 năm 2023 (Thời gian: 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều)

 

 

Cảm ơn bạn đã đánh giá
5 Sao 1 Đánh giá
Cùng lĩnh vực